2008-09-24

Todo sigue igual

Han pasado más de 4000 años y hay cosas que siguen igual:

2300 aC: Stonehenge - "[...]Segueix oberta la incògnita de per a què servia el monument, encara que els arqueòlegs que han realitzat la Investigació creuen que esta reforça la seua hipòtesi que el lloc va ser un «Lorda del neolític», a què acudien gents amb malalties i minusvalideses amb l'esperança de ser curats.
Per als Professors Tim Darvill i Geoff Wainwright, l'existència d'un elevat nombre de restes humanes en tombes pròximes a Stonehenge, amb ferides i mostres físiques d'algunes malalties, indicaria la pretensió guaridora del monument. L'anàlisi de les dents dels que van ser soterrats indica que la mitat d'ells no eren de la zona, sinó que havien pelegrinat a Stonehenge.[...]"


Stonehenge HDR
Foto bajo licencia CC, de moonpie.

Periodo griego y romano: Hierápolis - los enfermos viajaban a Hierápolis porque creían que sus aguas termales tenían poderes curativos. A causa de esto, Hierápolis tiene una necrópolis exageradamente grande.

01_Hierapolis10

Actualidad: Lourdes - "It is estimated that more than 200 million pilgrims have come to Lourdes since 1860."

No hay comentarios: